Tel.: 272 931 076, 272 931 054
Nabízené služby

Odborné ambulance

Interga se zaměřuje na poskytování zdravotní péče v oblasti gastroenterologie, hepatologie a vnitřního lékařství. Zabýváme se především diagnostikou a léčbou onemocnění trávicí trubice (jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva), jater, žlučníku a žlučových cest, slinivky břišní. V rámci komplexního přístupu můžeme řešit i související problémy z jiných oborů vnitřního lékařství.

Sonografie

Provádíme ultrazvukové vyšetření břicha, na přístroji vybaveném konvexní a lineární sondou pro vyšetření břišních orgánů, barevným dopplerovským zobrazením a pulzním dopplerem.

Endoskopie

Na vybavených endoskopických sálech provádíme vyšetření horní i dolní části trávicí trubice – gastroskopii, koloskopii, flexibilní sigmoideoskopii a rektoskopii, včetně diagnostických a terapeutických výkonů – biopsie, endoskopické polypektomie. Naše endoskopické pracoviště je vybaveno moderními videoendoskopy a příslušenstvím od firmy Olympus s možností virtuální chromoendoskopie (NBI).

Nadstandardní služby

Všechna vyšetření prováděná v našem zdravotnickém zařízení jsou v základní variantě plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Zákonem stanovené regulační poplatky za ambulantní vyšetření byly od 1.1.2015 zrušeny. V případě zájmu je možné požádat o nadstandardní služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku v sekci Ke stažení. Jedná se konkrétně o tyto služby:

  • Zakoupení kološortek – pacient má možnost ke koloskopickému vyšetření zakoupit speciální jednorázové kalhoty umožňující podstoupit koloskopii bez nutnosti obnažení dolní poloviny těla.

  • Gastroskopické vyšetření pomocí tenkého gastroskopu - vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku pomocí tenkého endoskopu o průměru cca. 5 mm, které přináší pacientovi lepší komfort při stejné kvalitě vyšetření.

  • Inhalační analgosedace - při gastroskopii nebo koloskopii je možné kromě běžných injekcí k navození útlumu (sedace) a utlumení bolesti, po nichž není dovoleno po zbytek dne řídit motorová vozidla a vykonávat činnosti vyžadující pozornost a soustředění, využít inhalaci speciální plynné směsi, která též navodí útlum a působí protibolestivě, zároveň odezní do 30 minut po vyšetření a umožňuje řídit auto i vykonávat jakékoli jiné činnosti bez omezení.

Smluvní zdravotní pojišťovny

Naše ambulance má uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

  • 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

  • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV)

  • 213 – Revírní bratrská pokladna (RBP)

  • 209 – Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP Škoda)Pacientům bez platného zdravotního pojištění (samoplátci) a klientům komerčních zdravotních pojišťoven (např. 333 - PVZP, a.s.) poskytujeme zdravotní péči pouze za úhradu v hotovosti dle platného ceníku v sekci Ke stažení. Na zaplacenou částku vystavíme podrobné vyúčtování, které poté může pacient předložit své pojišťovně k proplacení.